ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Επίσημη ιστοσελίδα ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗΣ ΕΝΩΣΗΣ : pankalavritini.wordpress.com

Αθήνα 26 Ιουνίου 2012                                             Αριθ. πρωτοκ. 5306

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Προς τα μέλη του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΕΝΩΣΙΣ» (με επίσημη ιστοσελίδα : pankalavritini.wordpress.com)  σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση (Γ.Σ.).

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Παγκαλαβρυτινής Ενώσεως (Π.Ε.) που συνήλθε νόμιμα στην έδρα της, αποφάσισε κατά την υπ’ αριθ. 634/26-6-2012 συνεδρίαση αυτού, τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μελών της για τις 9 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στην ΕΣΤΙΑ της, που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της οδού Πατησίων αριθ. 121 (2ος όροφος).

Κατόπιν αυτού ΚΑΛΕΙΣΘΕ σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού να προσέλθετε και να παραστείτε στη Γ.Σ. κατά την παραπάνω ημέρα και ώρα, κατά την οποία αφού διαπιστωθεί απαρτία και συγκροτηθεί σε σώμα δι’ εκλογής Προέδρου, Γραμματέα και Εφορευτικής Επιτροπής, θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης και θα ληφθούν επί αυτών αποφάσεις, ήτοι:

1) ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: α) Έκθεση πεπραγμένων παρελθόντος έτους 2012  β) Ανάγνωση απολογισμού εσόδων – εξόδων  γ) Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής  δ) Σύνταξη προϋπολογισμού έτους 2013  ε) Πρόσκληση όσων επιθυμούν να λάβουν το λόγο και να κρίνουν τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και το έργο του και στ) Έγκριση ή μη των πεπραγμένων και της οικονομικής διαχείρισης της Π.Ε. από το Δ.Σ.

 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ, δεδομένου ότι η Γ.Σ.  της 9ης Δεκεμβρίου 2012 ή η επαναληπτική της, της 16ης Δεκεμβρίου 2012, έχει καταστεί καταστατική με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών, της 11ης Δεκεμβρίου 2011.

3) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Δ.Σ.) ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ε.Ε.)

α) Ανακοίνωση των ονομάτων των υποψηφίων για το νέο Δ.Σ. και τη νέα Ε.Ε. β) Διενέργεια Αρχαιρεσιών υπό της Εφορευτικής Επιτροπής γ) Διαλογή ψήφων, σύνταξη των αντίστοιχων πρακτικών και των πινάκων διαλογής.

ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ότι: α) Οι αιτήσεις εγγραφής νέων μελών θα γίνουν δεκτές μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2012 το βραδύτερο, για να καταστεί δυνατή η έγκριση εγγραφής τους από το Δ.Σ., το οποίο θα συνεδριάσει την ημέρα εκείνη β) Σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού, στη συνέλευση δικαιούνται να μετάσχουν μόνο τα μέλη που μέχρι την ημέρα της Γ.Σ. θα έχουν εκπληρώσει ή θα εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Π.Ε. μέχρι και του τελευταίου προ της συνόδου έτους, ήτοι μέχρι του έτους 2011 συμπεριλαμβανομένου, η δε οικονομική ενημέρωση μπορεί να γίνει και κατά την ημέρα της συνέλευσης στα γραφεία της Π.Ε. (ΕΣΤΙΑ), όπου θα συνέλθει η Γ.Σ. γ) Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού, δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα ταμειακώς ενημερωμένα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και έχουν εγγραφεί ως τακτικά μέλη τρεις τουλάχιστον μήνες προ της ημέρας της συνόδου, ήτοι μέχρι τις 9-9-2012 και έχουν πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία  δ) Οι επιθυμούντες να εκλεγούν είτε ως μέλη του νέου Δ.Σ.  είτε ως μέλη της Ε.Ε. πρέπει να υποβάλουν έγγραφη δήλωση, που να περιέχει πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς τους, το αργότερο μέχρι τις 4-12-2012 στο απερχόμενο Δ.Σ.  για να εγγραφούν στο σχετικό ψηφοδέλτιο ε) Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν μέχρι της 14ης ώρας της ημέρας της συνόδου, στην αίθουσα που θα συνέλθει η Γ.Σ., η δε διαλογή των ψήφων θα γίνει στην ίδια αίθουσα και στ) Το νέο Δ.Σ. θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η-1-2013, που θα αρχίσει και η θητεία του, προκειμένου να συμπίπτει με την αρχή του νέου ημερολογιακού έτους.

Αν δεν υπάρξει αυξημένη απαρτία λόγω της τροποποίησης του καταστατικού, μέχρι ώρας 11.30 π.μ., της ημέρας της συνέλευσης, αυτή θα πραγματοποιηθεί ως επαναληπτική, χωρίς άλλη πρόσκληση, την αμέσως επόμενη Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012 στην ίδια έδρα της Π.Ε. (ΕΣΤΙΑ), την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 99 του Α.Κ., ήτοι με την παρουσία των μισών (1/2) τουλάχιστον μελών και την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος  της Π.Ε.

Ο Γενικός Γραμματέας της Π.Ε.

Γεώργιος Μιλτ. Κοσμάς

Δημήτριος Ι. Βαρβιτσιώτης

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Γενικός Διευθυντής

Ομίλου Solar C.H. Group

κιν. τηλ. 6972406293

κιν. τηλ. 6944258260

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *