Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, επιστολή στον Ιμπραήμ

“Πέτρα απάνω στην πέτρα να μη μείνει, εμείς δεν προσκυνούμε. Μόνον ένας Έλληνας να μείνει, εμείς θα πολεμούμε και μην ελπίζεις πώς την γην μας θα την κάμεις δικήν σου”
~ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, επιστολή στον Ιμπραήμ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *