Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Προς τα μέλη του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΕΝΩΣΗ» σε ετήσια τακτική ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.).

(Επίσημη ιστοσελίδα : pankalavritini.wordpress.com)

 Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Παγκαλαβρυτινής Ενώσεως (Π.Ε.) που συνήλθε νόμιμα στην έδρα της, αποφάσισε κατά την υπ’ αριθ. 658/23-9-2014 συνεδρίαση αυτού, τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μελών της για την 30 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στην ΕΣΤΙΑ της, που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της οδού Πατησίων αριθ. 121 (2ος όροφος).

Κατόπιν αυτού ΚΑΛΕΙΣΘΕ σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού να προσέλθετε και να παραστείτε στη Γ.Σ. κατά την παραπάνω ημέρα και ώρα, κατά την οποία αφού διαπιστωθεί απαρτία και συγκροτηθεί σε σώμα δι’ εκλογής Προέδρου, Γραμματέα και Εφορευτικής Επιτροπής, θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης και θα ληφθούν επί αυτών αποφάσεις, ήτοι:

 

1) ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: α) Έκθεση πεπραγμένων παρελθόντος έτους 2014  β) Ανάγνωση απολογισμού εσόδων – εξόδων  γ) Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής  δ) Σύνταξη προϋπολογισμού έτους 2015  ε) Πρόσκληση όσων επιθυμούν να λάβουν το λόγο και να κρίνουν τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και το έργο του και στ) Έγκριση ή μη των πεπραγμένων και της οικονομικής διαχείρισης της Π.Ε. από το Δ.Σ.

 

 2) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Δ.Σ.) ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ε.Ε.)

α) Ανακοίνωση των ονομάτων των υποψηφίων για το νέο Δ.Σ. και τη νέα Ε.Ε. β) Διενέργεια Αρχαιρεσιών υπό της Εφορευτικής Επιτροπής γ) Διαλογή ψήφων, σύνταξη των αντίστοιχων πρακτικών και των πινάκων διαλογής.

ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ότι: α) Οι αιτήσεις εγγραφής νέων μελών θα γίνουν δεκτές μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2014 το βραδύτερο, για να καταστεί δυνατή η έγκριση εγγραφής τους από το Δ.Σ., το οποίο θα συνεδριάσει την ημέρα εκείνη β) Σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού, στη συνέλευση δικαιούνται να μετάσχουν μόνο τα μέλη που μέχρι την ημέρα της Γ.Σ. θα έχουν εκπληρώσει ή θα εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Π.Ε. μέχρι και του τελευταίου προ της συνόδου έτους, ήτοι μέχρι του έτους 2013 συμπεριλαμβανομένου, η δε οικονομική ενημέρωση μπορεί να γίνει και κατά την ημέρα της συνέλευσης στα γραφεία της Π.Ε. (ΕΣΤΙΑ), όπου θα συνέλθει η Γ.Σ. γ) Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού, δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα ταμειακώς ενημερωμένα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και έχουν υποβάλλει αίτηση εγγραφής ως τακτικά μέλη τρεις τουλάχιστον μήνες προ της ημέρας της συνόδου, ήτοι μέχρι τις 31-8-2014 και έχουν πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία  δ) Οι επιθυμούντες να εκλεγούν είτε ως μέλη του νέου Δ.Σ.  είτε ως μέλη της Ε.Ε. πρέπει να υποβάλουν έγγραφη δήλωση, που να περιέχει πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς τους, το αργότερο μέχρι τις 25-11-2014 στο απερχόμενο Δ.Σ.  για να εγγραφούν στο σχετικό ψηφοδέλτιο ε) Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν μέχρι της 14ης ώρας της ημέρας της συνόδου, στην αίθουσα που θα συνέλθει η Γ.Σ., η δε διαλογή των ψήφων θα γίνει στην ίδια αίθουσα και στ) Το νέο Δ.Σ. θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η-1-2015, που θα αρχίσει και η θητεία του, προκειμένου να συμπίπτει με την αρχή του νέου ημερολογιακού έτους.

 

Αν δεν υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία την προαναφερόμενη ημερομηνία της συνέλευσης και μέχρι ώρας 11.30 π.μ., αυτή θα πραγματοποιηθεί ως επαναληπτική, χωρίς άλλη πρόσκληση, την αμέσως επόμενη Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014 στην ίδια έδρα της Π.Ε. (ΕΣΤΙΑ ΠΕ), την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η παρούσα θα δημοσιευτεί άμεσα στην επίσημη ιστοσελίδα της Π.Ε.

 

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος  της Π.Ε. Η Γενική Γραμματέας της Π.Ε.
Δημήτριος Βαρβιτσιώτης

Γενικός Διευθυντής

Ομίλου Solar C.H.Group

κιν. τηλ. 6944258260                                                        

Δήμητρα Κωνσταντινίδη

Εκπαιδευτικός

Τηλ. : 6977024175

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *