Γενική Συνέλευση της Παγκαλαβρυτινής Ενώσεως

ΘΕΜΑ: «Γενική Συνέλευση της Παγκαλαβρυτινής Ενώσεως»

(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ)

Προς τα μέλη του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΕΝΩΣΗ»

Πρόσκληση σε ετήσια τακτική ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.).

(Επίσημη ιστοσελίδα : pankalavritini.com)

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Παγκαλαβρυτινής Ενώσεως (Π.Ε.) που συνήλθε νόμιμα στην έδρα της, αποφάσισε κατά την υπ’ αριθ. 658/23-9-2014 συνεδρίαση αυτού, τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της η οποία οριστικά θα λάβει χώρα την 7ην Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ. στην ΕΣΤΙΑ της, που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της οδού Πατησίων αριθ. 121 (2ος όροφος) – (επαναληπτική ημερομηνία).

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όλα τα μέλη της ΠΕ  σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού να προσέλθουν και να παραστούν στη Γ.Σ. κατά την παραπάνω ημέρα και ώρα, κατά την οποία αφού διαπιστωθεί απαρτία και συγκροτηθεί σε σώμα δι’ εκλογής Προέδρου, Γραμματέα και Εφορευτικής Επιτροπής, θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης και θα ληφθούν επί αυτών αποφάσεις, ήτοι:

1) ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: α) Έκθεση πεπραγμένων παρελθόντος έτους 2014  β) Ανάγνωση απολογισμού εσόδων – εξόδων  γ) Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής 2014 δ) Σύνταξη προϋπολογισμού έτους 2015  ε) Πρόσκληση όσων επιθυμούν να λάβουν το λόγο και να κρίνουν τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και το έργο του και στ) Έγκριση ή μη των πεπραγμένων και της οικονομικής διαχείρισης της Π.Ε. από το Δ.Σ.

 2) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Δ.Σ.) ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ε.Ε.)

α) Ανακοίνωση των ονομάτων των υποψηφίων για το νέο Δ.Σ. και τη νέα Ε.Ε. β) Διενέργεια Αρχαιρεσιών υπό της Εφορευτικής Επιτροπής γ) Διαλογή ψήφων, σύνταξη των αντίστοιχων πρακτικών και των πινάκων διαλογής.

ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ότι: α) Σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού, στη συνέλευση δικαιούνται να μετάσχουν μόνο τα μέλη που μέχρι την ημέρα της Γ.Σ. θα έχουν εκπληρώσει ή θα εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Π.Ε. μέχρι και του τελευταίου προ της συνόδου έτους, ήτοι μέχρι του έτους 2013 συμπεριλαμβανομένου, η δε οικονομική ενημέρωση μπορεί να γίνει και κατά την ημέρα της συνέλευσης στα γραφεία της Π.Ε. (ΕΣΤΙΑ), όπου θα συνέλθει η Γ.Σ. β) Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού, δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα ταμειακώς ενημερωμένα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και έχουν υποβάλλει αίτηση εγγραφής ως τακτικά μέλη τρεις τουλάχιστον μήνες προ της ημέρας της συνόδου, ήτοι μέχρι τις 31-8-2014 και έχουν πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία  γ) Οι επιθυμούντες να εκλεγούν είτε ως μέλη του νέου Δ.Σ.  είτε ως μέλη της Ε.Ε. πρέπει να υπέβαλαν έγγραφη δήλωση, που περιέχει πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς τους, μέχρι τις 25-11-2014 στο απερχόμενο Δ.Σ.  και ενεγράφησαν στο σχετικό ψηφοδέλτιο που ακολουθεί δ) Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν μέχρι της 17ης ώρας της ημέρας της συνόδου, στην αίθουσα που θα συνέλθει η Γ.Σ., η δε διαλογή των ψήφων θα γίνει στην ίδια αίθουσα και ε) Το νέο Δ.Σ. θα αναλάβει τα καθήκοντά του μετά την σύγκληση σε Σώμα οπότε και θα αρχίσει και η θητεία του.

Η παρούσα θα δημοσιευτεί άμεσα στην επίσημη ιστοσελίδα της Π.Ε.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος  της Π.Ε.

Η Γενική Γραμματέας της Π.Ε.

Δημήτριος Βαρβιτσιώτης

Γενικός Διευθυντής

Ομίλου Solar C. H. Group

κιν. τηλ. 944258260

Δήμητρα Κωνσταντινίδη

Εκπαιδευτικός

Τηλ. : 6977024175

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1

Βαγενάς Άγγελος του Παναγιώτη από Πλανητέρου

2

Βαρβιτσιώτης Δημήτριος του Ιωάννη από Καλάβρυτα

3

Ζωγράφος Χαράλαμπος του Νικολάου από Φίλια

4

Θεολόγου Αγγελική του Παύλου από Καλάβρυτα

5

Κατσιάρης Κωνσταντίνος του Αλεξίου από Κρινόφυτα

6

Κατσουλιέρης Σπυρίδων του Αλεξίου από Παγκράτι

7

Κυριαζής Νικόλαος του Παναγιώτη από Λεχούρι

8

Λάγιος Ανάργυρος του Παναγιώτη από Λειβάρτζι

9

Μπακόπουλος Ανδρέας από Πριόλιθο

10

Μπαλασοπούλου Αναστασία του Ιωάννη από Δάφνη

11

Μπουζιώτης Παναγιώτης του Σωτηρίου από Δρυμό

12

Παπαϊωάννου Απόστολος του Γεωργίου από Πλανητέρου

13

Παπακωνσταντόπουλος Νικόλαος του Χρήστου από Λειβάρτζι

14

Παπαφιλιππόπουλος Ιωάννης του Ανδρέα από Κλείτορα

15

Πετιμεζάς Αντώνιος του Γκολφίνου από Κάτω Λουσούς

16

Πράγια Αρετή του Γεωργίου από Αροανία

17

Σακελλαριάδης Γεώργιος του Χρήστου από Αροανία

18

Φράγκος Παναγιώτης από Λειβάρτζι

19

Χρονοπούλου Μαριάνθη του Γεωργίου από Σκοτάνη

ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  1. Γιαννακόπουλος Αθανάσιος από Καστέλι
  2. Καρπέτας Θεόδωρος από Τριπόταμα
  3. Φελούκας Τριαντάφυλλος από Λαγοβούνι
  4. Χρυσανθόπουλος Ανδρέας από Αγρίδι

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *