Γενική Συνέλευση της Παγκαλαβρυτινής Ενώσεως

Προς τα μέλη του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΕΝΩΣΗ»

Πρόσκληση σε ετήσια τακτική ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.).

(Ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα : pankalavritini.com)

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Παγκαλαβρυτινής Ενώσεως (Π.Ε.) που συνήλθε νόμιμα στην έδρα της, αποφάσισε κατά την υπ’ αριθ. 683/2-11-2016 συνεδρίαση αυτού, τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της η οποία σύμφωνα με το καταστατικό συγκαλείται για την  4ην Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στην ΕΣΤΙΑ της ΠΕ  Πατησίων αριθ. 121 (2ος όροφος). Σε περίπτωση που η ΓΣ δεν έχει απαρτία θα λάβει οριστικά χώρα την 11η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στην ΕΣΤΙΑ της ΠΕ , που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της οδού Πατησίων αριθ. 121 (2ος όροφος).

Καλούνται όλα τα μέλη της ΠΕ  σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού να προσέλθουν και να παραστούν στη Γ.Σ. κατά την παραπάνω ημέρα και ώρα, κατά την οποία αφού διαπιστωθεί απαρτία και συγκροτηθεί σε Σώμα με εκλογή Προέδρου, Γραμματέα και Εφορευτικής Επιτροπής, θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης και θα ληφθούν επί αυτών αποφάσεις, ήτοι:

1) ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: α) Έκθεση πεπραγμένων παρελθόντος έτους 2016  β) Ανάγνωση απολογισμού εσόδων – εξόδων  γ) Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής 2016 δ) Σύνταξη προϋπολογισμού έτους 2017  ε) Πρόσκληση όσων επιθυμούν να λάβουν το λόγο και να κρίνουν τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και το έργο του και στ) Έγκριση ή μη των πεπραγμένων και της οικονομικής διαχείρισης της Π.Ε. από το Δ.Σ.

2) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.)

α) Ανακοίνωση των ονομάτων των υποψηφίων για το νέο Δ.Σ. και τη νέα Ε.Ε. β) Διενέργεια Αρχαιρεσιών υπό της Εφορευτικής Επιτροπής γ) Διαλογή ψήφων, σύνταξη των αντίστοιχων πρακτικών και των πινάκων διαλογής.

Γίνεται γνωστό ότι: α) Σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού, στη συνέλευση δικαιούνται να μετάσχουν μόνο τα μέλη που μέχρι την ημέρα της Γ.Σ. θα έχουν εκπληρώσει ή θα εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Π.Ε. μέχρι και του τελευταίου προ της συνόδου έτους, ήτοι μέχρι του έτους 2015 συμπεριλαμβανομένου, η δε οικονομική ενημέρωση μπορεί να γίνει και κατά την ημέρα της συνέλευσης στα γραφεία της Π.Ε. (ΕΣΤΙΑ), όπου θα συνέλθει η Γ.Σ. β) Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού, δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα ταμειακώς ενημερωμένα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και έχουν υποβάλλει αίτηση εγγραφής ως τακτικά μέλη τρεις τουλάχιστον μήνες προ της ημέρας της συνόδου, ήτοι μέχρι τις 31-8-2016 και έχουν πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία  γ) Οι επιθυμούντες να εκλεγούν είτε ως μέλη του νέου Δ.Σ.  είτε ως μέλη της Ε.Ε. πρέπει να υποβάλουν έγγραφη δήλωση, που περιέχει πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς τους, μέχρι τις 25-11-2014 στο απερχόμενο Δ.Σ.  και θα εγγραφούν στο σχετικό ψηφοδέλτιο που θα τεθεί σε ψηφοφορία δ) Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν μέχρι της 17ης ώρας της ημέρας της συνόδου, στην αίθουσα που θα συνέλθει η Γ.Σ., η δε διαλογή των ψήφων θα γίνει στην ίδια αίθουσα και ε) Το νέο Δ.Σ. θα αναλάβει τα καθήκοντά του μετά την σύγκληση σε Σώμα οπότε και θα αρχίσει και η θητεία του.

Η παρούσα θα δημοσιευτεί άμεσα στην επίσημη ιστοσελίδα της Π.Ε.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος  της Π.Ε. Η Γενική Γραμματέας της Π.Ε.
Δημήτριος Βαρβιτσιώτης

Γενικός Διευθυντής

Ομίλου Solar C. H. Group

κιν. τηλ. 944258260

Αναστασία Μπαλασοπούλου

Οικονομολόγος

Τηλ. : 6984514102

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *